Hantverkare med grundmurat gott rykte
Under de fyra år som Thomas Andersson och Urban Thorström har drivit Roslagens Fasad & Murteknik har de inte fått ett enda arbete reklamerat. Det är knappast en tillfällighet, att hålla kvalitet på jobben och försäkra sig om att kunderna får det de beställt är en uttalad vision för företaget.
- Det gäller att hålla kvalitet genom hela processen, från första kontakt med kund, offerter och till slutfört arbete, säger Thomas.
Thomas ansvarar för den administrativa sidan av företaget men ägnar sig även åt produktionen i viss utsträckning. Urban har många års erfarenhet som murare. Han ansvarar för kundkontakter, planering, produktion samt räknar på de jobb man får förfrågningar på. Företaget har ytterligare 4 murare anställda. Säsongen är grovt räknat uppdelad i två delar. Nu på sommaren handlar det till största delen om putsade fasader, renovering eller nyproduktion. Att mura grunder är en annan stor arbetsuppgift på sommarhalvåret.
- Ett genuint murat stenhus är både hållbart och ger en bra boendemiljö, berättar Urban. Vi ser just nu över möjligheten att ta fram ett koncept kring ”friska hus”. Vi samarbetar med några företag inom byggbranschen och målet är att kunna erbjuda kunder nyckelfärdiga stenhus, fortsätter han.

Noggrannheten och yrkesstoltheten är två viktiga förklaringar till att Roslagens Fasad & Murteknik efter fyra år ännu inte har fått några klagomål på utförda arbeten.
- Det handlar om att förbereda sig väl, ha en nära dialog med kunden och i samråd komma fram till bästa lösningen, menar Thomas.
När höstmörkret lägger sig börjar istället inomhusjobben att strömma in. Företaget har våtrumsbehörighet och kan åta sig kakel- och klinkerjobb. Skorstensrenoveringar är också vanligt förekommande på vinterhalvåret. Eldstäder i olika former såsom kaminer, kassettinsatser, kakelugnar och öppna spisar är också sådant som behöver installeras eller åtgärdas.
- När vi jobbar inomhus är vi särskilt noga med att hålla rent omkring oss, vi plastar alltid in sådant som behöver skyddas så som golv med mera, försäkrar Urban.

Om allt går som planerat kommer de snart att anställa fler murare. Behovet är stort och inom några år är de tio stycken i företaget.
- Vi siktar på en långsiktig expansion genom att fortsätta bygga upp ett gott rykte, avslutar Thomas.


Roslagens Fasad & Murteknik

Bransch:
Murare

Telefon: 0707-94 34 01


Email:
thomas@roslagsmuraren.se

Hemsida:
www.roslagsmuraren.se

Adress:
Roslagens Fasad & Murteknik
Dianavägen 1B
76261 Rimbo

| 13 SENASTE FÖRETAGEN